Autorizovaní Inspektoři

Stavíte dům či jinou stavbu? Potřebujete...

  • provést zkrácené stavební řízení a vydat certifikát (stavební povolení),
  • povolit změnu stavby před dokončením,
  • dohled nad prováděním stavby
  • či odborný posudek pro kolaudaci?

Autorizovaní inspektoři Vám pomohou urychlit stavební řízení. Na základě smlouvy se stavebníkem může inspektor osvědčit, že navrhovaná stavba může být provedena, dohlížet na provádění stavby a zpracovat odborný posudek pro kolaudaci stavby.

Architekti, Projektová Dokumentace

Projektová dokumentace, návrhy a projekce, architektonická studia.

Kdo je Autorizovaný Inspektor?

Autorizovaní inspektoři dokáží ve zkráceném stavebním řízením zkrátit čekání na povolení realizace stavby. V čem je tento postup schválení stavby výhodný?

Autorizovaný inspektor byl představen zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jako vládou navrhované řešení dlouhých stavebních řízení. Inspektor je obvykle architekt s nejméně 15-ti letou praxí v oboru, který musí složit zkoušku před komisí ministerstva pro místní rozvoj.

Inspektor pak provádí činnost obdobnou stavebnímu úřadu (na základě smlouvy stavebníka o kontrole dokumentace s autorizovaným inspektorem), konkrétně zkrácené stavební řízení, kterým stavbu schválí v termínu několika dnů (na rozdíl od stavebního řízení na stavebním úřadě, které zabere mnohdy měsíce). Výsledkem schválení stavby je certifikát, osvědčující, že stavba může být provedena. Oba úkony mají stejné účinky a stavebník je oprávněn ihned po vydání stavět.

Inspektor vždy odpovídá za odbornou úroveň zpracovaných posudků a certifikátů, dokumentace stavby a dalších podkladů. Vždy je povinen být pojištěn za odpovědnost za škodu.

Cena za práci autorizovaného inspektora je individuálně stanovena dle rozsahu stavby a projektové dokumentace. Orientační cena uvedená na stránkách je cca 1.000 Kč za hodinu.

Vložit příspěvek

*e-mail se nikde v katalogu nezobrazuje

Aktuality

Kdo je Autorizovaný Inspektor?

Autorizovaní inspektoři dokáží ve zkráceném stavebním řízením zkrátit čekání na povolení realizace stavby. V čem je tento postup schválení stavby výhodný?

Více ...

Co je zkrácené stavební řízení?

Zkrácené stavební řízení nahrazuje stavební povolení. Autorizovaný inspektor na základě smlouvy se stavebníkem a dodaných podkladů rozhodne a vydá certifikát, že stavba může být provedena. Stavebník stavbu pouze oznamuje stavebnímu úřadu (ten již o ničem nerozhoduje). Souhlas se stavbou tak získáte během několika dnů, oproti týdnům až měsícům při běžném stavebním řízení.


Podklady pro AI:

  • pravomocné územní rozhodnutí
  • projektová dokumentace – DSP
  • souhlasné vyjádření dotčených orgánů
  • vyjádření správců inženýrských sítí
  • souhlasy účastníků řízení

Inspektor vydá certifikát a schválí stavbu.

V řádu několika dní inspektor stvrzuje certifikátem, že stavba může být provedena.

Doména na prodejKontaktujte nás ohledně prodeje!

Exkluzivní a navštěvovaná doména na míru pro Vaše podnikání.